satveeracademy

Advertisements

1

వాస్తవ సంఖ్యల పరిచయం

https://youtu.be/AVojZzW00sc

2

సంఖ్యా రేఖపై సూచించుట

https://youtu.be/lxJgpjlDV0c

https://youtu.be/_bGm76ARpIA

3

రెండు ఆకరణీయ సంఖ్యల మధ్య మరో ఆకరణీయ సంఖ్య రాయడం

https://youtu.be/iI3WuCedBXw

4

దశాంశ సంఖ్యను భిన్న రూపం లోకి మార్చడం

Express Convert into P/Q form

https://youtu.be/bRWH-NtgOts

5

2 యొక్క వర్గమూలం కనుగొనుట

https://youtu.be/K6g30kwrdAs

6

3 యొక్క వర్గమూలం భాగహారం పద్ధతిన కనుగొనడం

https://youtu.be/pJYQvnnKUuI

7

https://youtu.be/BD7UVeO_N-w

 

https://youtu.be/FYd5dGyv2ME

8

వర్గమూల సర్పిలం నిర్మించడం

https://youtu.be/VRUOACP6Sek

 

https://youtu.be/VaXv-foARqo

9

క్రమానుగత వర్ధన పద్ధతిన దశాంశ సంఖ్యలు సంఖ్య రేఖపై చూపడం

https://youtu.be/0V43UROY5GI

10

కరణి రాడికల్ కరణుల రకాలు

https://youtu.be/3EEbweiADlg

11

కరణి మరియు కరణీయ సంఖ్య ఒక్కటేనా ?

https://youtu.be/qUzP5jcVYRA

12

కరణుల న్యాయాలు || laws of Radicals

https://youtu.be/oEAtdlpVB9Y

13

మిశ్రమ కరణి శుద్ధ కరణి గా మార్చడం

https://youtu.be/vKIk6C0MWfk

14

Fundamental operations on surds

కరణుల చతుర్విధ పరిక్రియలు

https://youtu.be/I10EKq88kCc

15

హారాన్ని అకరణీయం చేయడం

https://youtu.be/iG8NIBKh65Y

16

హారాన్ని అకరణీయం చేయడం


మరియు a, b విలువలు కనుగొనడం

https://youtu.be/gz_avRkzpVI

error: Content is protected !!
Scroll to Top